دوشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۹۷

لبریز از تحمل

خسته ام. از درد. از دور و بری هام. از همه اطرافم. خیلی خسته ام.
دلم یک دنیای معمولی با آدمهای معمولی با رفتارهای معمولی می خواست. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خوشی‌ها و مصائب معاشرت

این دو روز مهمون داشتم. نوشته‌بودم که یکی از هدفهای سال ۹۸‌ام اینه که معاشرت کنم و از حالت مرغ خونگی خارج شم.  مهمونم از شهر دیگه‌ای بود...