وقتی آینه تو را همیشه 30 ساله نشان می دهد

رضا عرایض می گه یه کمی از خودت بنویس به جای کار. خوب چی بنویسم وقتی خودم کارم و کار منه؟؟

دارم رزومه های حسابداری رو نگاه می کنم. استخدام حسابدار داریم. بای دیفالت یه سری رو ضرب اول ریجکت می کنم:
-دانشگاه پیام نور و دانشگاه های حسن آقا و آقا تقی و شهین و مهین
-سابقه کار با گرایش حسابرسی و بازرگانی و خدماتی
-متولدین قبل از 57

یه هویی به خودم اومدم از بابت مورد آخر! دیدم به هر چی رزومه قبل از 57 نگاه می کنم، می گم "ولش کن این که پیره!!!"

نظرات