موسیقی

ساعت حدود یک و ربع شبه. هنوز نخوابیدم .. از خونه همسایه روبرویی ساعتهاست صدای بهترین موسیقی ها میاد.. گاهی اوقات داریوش می خونه.. گاهی یکی پیانو می زنه .. گاهی یکی آواز می خونه و گاهی چند نفری "نازنین مریم" نوری رو می خونن.. و بعد کف می زنند.. براوو..
یک دور همی آرومه و از همه صداها لطیف تر صدای پیانوست با یه عالمه موسیقی پرخاطره.

نظرات