چهارشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۴

59 hours

اومدم اینجا پای کامپیوتر. از بس خسته ام یادم رفته چی می خواستم بنویسم !