سه‌شنبه، آذر ۰۹، ۱۳۸۹

هوس

گاهی هوس نوشتن شعله می کشد.. دوست دارم بنویسم.. صرفن به‌خاطر ذات نوشتن که دلپذیر و ارضا‌کننده است..
بنویسم و خوانده‌شوم..