هیچ پستی موجود نیست. نمایش همه پست‌ها
هیچ پستی موجود نیست. نمایش همه پست‌ها

فیزیوتراپی بهنام

بالاخره رفتم فیزیوتراپی. مجدد پیش دکتر سوهانی . وقتی معاینه کرد گفت به‌نظر می‌رسه ستون فقراتت انحراف داره و اسکولیوز داری. عکس کامل ستون ف...